Privatlivspolitik

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger,
Identitet og kontaktoplysninger. Plmedia ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Navn: Plmedia ApS
Adresse: Lyskær 8a, 2730 Herlev
CVR-nr.: cvr: 38388754
Telefon: +45 26849240
Mail: pl@plmedia.dk

Hvilke personoplysninger:
• Navn, emailadresse og telefonnummer, hvis du har sendt os en henvendelse via formularen.

Hvor længe gemmes oplysninger?
Ved et aktivt kundeforhold opbevares dine data så længe som nødvendigt, for at vi kan servicere dig. Det vil typisk være op til 1 år efter dit seneste køb. Dog er vi i henhold til reglerne i bogføringsloven forpligtet til at opbevare visse oplysninger om dit køb i op til 6 år.

Ved udmeldelse af kundeklubben slettes oplysninger i relation hertil umiddelbart efter udmeldelse.

Hvorfor
Vi behandler oplysninger om dig for at kunne opfylde den aftale, som vi har indgået om at rette henvendelse til dig.

Hvis du har samtykket til at du godkender vores privatlivspolitik, behandler vi desuden oplysninger om dig for at kunne sende dig den ønskede henvendelse.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Dine rettigheder:

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig:

• Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
• Ret til berigtigelse (rettelse)
• Ret til sletning
• Ret til begrænsning af behandling
• Ret til indsigelse
• Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Du har i øvrigt ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.